Mahayana

De letterlijke vertaling van Mahayana is “universeel voertuig”, vanuit het Sanskriet. Dit is de messiaanse vorm van het boeddhisme waarin de klemtoon op het onderricht van liefde en mededogen ligt, als het onvermijdelijke gevolg van de wijsheid van zelfloosheid.

Het biedt een sociale leer en een voertuig waarmee alle wezens naar de staat van verlichting worden gedragen.

home

Boeddhisme

Ik ben mij ook aan het verdiepen in het boeddhisme, wat mij erg aanspreekt. Het is meer een levenswijze dan een religie, met geen of weinig extremisme. Een ongecompliceerde levenswijze, waar veel van te leren is.

Boeddha

De grote wijzen wisten al heel vroeg wat het belang is van een innerlijk weten. Boeddha gaf de volgende raad en wijsheid ruim 2500 jaar geleden al door:

  • Geloof niet zomaar iets wat je hebt gehoord
  • Geloof niet in tradities alleen omdat ze vele generaties doorgegeven zijn
  • Geloof niet iets alleen op basis van het feit dat er veel over gepraat wordt
  • Geloof niet iets omdat het zo staat opgeschreven in geschriften die afkomstig zijn van oude wijzen
  • Geloof niet in vermoedens
  • Geloof niet iets omdat een autoriteit, een docent of iemand die ouder is het zegt
  • Geloof alleen iets nadat je het voor jezelf hebt uitgetest en op die manier hebt ontdekt, dat het zowel voor jou blijkt te werken alsook dat het ten goede komt aan alles en iedereen
  • Accepteer het dan en leef er dan ook naar